PRIVACY STATEMENT


Peet Romijn Fotografie (PRF) respecteert de privacy van haar klanten en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ten aanzien van persoonsgegevens.

PRF verzamelt de door u actief verstrekte persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en/of e-mailadres, telefoonnummer en financiële gegevens noodzakelijk voor het doen van betalingen en verstrekken van informatie over de aangeboden producten en diensten. Gegevens worden alleen geregistreerd nadat u zich heeft aangemeld voor een product of dienst of ná uw schriftelijke toestemming.

PRF zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
• om uw betalingen voor de gekochte producten te verwerken;
• om statistische gegevens op te kunnen stellen en de websites te beveiligen;

PRF wordt niet gesponsord door derde bedrijven. Uiteraard werkt PRF wel samen met diverse bedrijven en personen. Uw gegevens zullen echter nooit met deze bedrijven en/ of personen gedeeld worden. Uw gegevens zijn veilig. Mocht u – om welke reden dan ook – uw gegevens willen aanpassen of u willen afmelden dan kunt u altijd een email sturen aan peetr@hotmail.nl. Uw gegevens worden dan aangepast of verwijderd.